Feeds:
פוסטים
תגובות

Archive for the ‘הגות ודחפים מרוסנים’ Category

Read Full Post »

יסודות

יסודות

Read Full Post »

לא מצאתי

לא מצאתי את מה שחיפשת.

Read Full Post »

האדם מגיע לנקודת שבירה כאשר הוא לוקח את הדף והעפרון ומותח קו. כשהוא מכריז על פעולה שמעשה אמנות.

האדם מוותר על מערכת החוקים המקובלת בעולם המציאות. הוא מוותר על אורח החיים החקוק ועל עולם הערכים המקובל על מרבית בני האדם.

האמן רואה עצמו כמיועד לביצוע הפעולה האמנותית. רואה עצמו כמרכז העולם, הרקע האישי שלו הוא שמותיר לו לבצע את הפעולה.

האמן ישים עצמו במרכז, סיפורו ראוי מסיפוריהם של השאר.

העשייה האמנותית אינה תועלתנית אך האמן מוצא לה צידוק. הוא נעלה. לאמן יש 'כישרון' ואפשר למצוא קשר בין המילה כישרון למילה כשיר. האמן כשיר ליצור, הוא מקבל על עצמו צ'רטר מיוחד לפעולה.

ניקולאי בונר

פופ ארט

Read Full Post »

היה לנו בייביסיטר גבוהה ולבנבן

שהנעים את זמננו וניגן באורגן

היה מוריד מהמדף הגבוהה כמותו

כריות נוגט

הכנו איתו עוגיות שחור לבן

וקינחנו בשפשוף הפין שלו

(שפשפנו את הידיים כדי לעשות חם ונעים)

 

היום הוא עושה הון

בגלל שהוא רואה חשבון

רשימה זו בשבילו, דין וחשבון

נער מחונן

Read Full Post »

Read Full Post »

חנה ליכט

חנה ליכט

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »