Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘בעלי’

מחווה ליבגני יבטשנקו

לכלבי

לכלבי

Read Full Post »

Read Full Post »

בעלי

בעלי

הוא כל הזמן חרמן

זה לא משתפר, אין ברירה צריך לתת לו.
או לא לתת .
מה לעשות? לעשות!!!!!

Read Full Post »