Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘התכחשות’

Read Full Post »

האדם מגיע לנקודת שבירה כאשר הוא לוקח את הדף והעפרון ומותח קו. כשהוא מכריז על פעולה שמעשה אמנות.

האדם מוותר על מערכת החוקים המקובלת בעולם המציאות. הוא מוותר על אורח החיים החקוק ועל עולם הערכים המקובל על מרבית בני האדם.

האמן רואה עצמו כמיועד לביצוע הפעולה האמנותית. רואה עצמו כמרכז העולם, הרקע האישי שלו הוא שמותיר לו לבצע את הפעולה.

האמן ישים עצמו במרכז, סיפורו ראוי מסיפוריהם של השאר.

העשייה האמנותית אינה תועלתנית אך האמן מוצא לה צידוק. הוא נעלה. לאמן יש 'כישרון' ואפשר למצוא קשר בין המילה כישרון למילה כשיר. האמן כשיר ליצור, הוא מקבל על עצמו צ'רטר מיוחד לפעולה.

ניקולאי בונר

פופ ארט

Read Full Post »

אני לרקע הכותל המערבי

השתינה והשכינה

Read Full Post »

מדבר, מדבר

מדבר, מדבר

חצי האי סיני כולו בידינו.

חצי האי סיני כולו בידינו. הניפו דגל!

בשורות הנצחון גם בחזיתות האחרות

בשורות הנצחון גם בחזיתות האחרות

הרוגים ושבויים מצריים

הרוגים ושבויים מצריים אלה הם מה שנשאר מחלומו של נאצר להשמיד את ישראל!

Read Full Post »

אני ובני

אני ובני

Read Full Post »

השמש קופחת והשמיים מאד לא מגוננים. זאת אם הדרך. אדמת ארץ, כביש סלול ישן וריק, מדרכות גאומטריות. עצים נטועים בינות לבטון. פסולת שנתיישנה ונטחנה לאבק. חניונים פתוחים ריקים, צמתים לא מרומזרים ריקים. על אם הדרך, ניצב ביתן.קראוון. פחון. זהו דיינר. אילו היה בידי כסף, ודאי הייתי נכנס לעצמי איזה דבר. מערך של דברים, מכלול מורכב שעושה את פעולתו גם יחד. צורב חורך מצנן מעורר ממקד משמן מזווד כל מיני פעולות על הגוף שלי. הייתי יכול להפוך ביקור בדיינר כזה לתוצר פואטי, ולחרבן לצד הדרך. אבל אין לי כסף. מאז שאני לא בחסות הורי הכסף לא מצוי בכיסי.

אם הדרך

Read Full Post »

נהלל 1942

נהלל 1942

אני במרכז

זו אני, בימי הזוהר

בימי הזוהר

Read Full Post »

Older Posts »