Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘חרב’

האדם מגיע לנקודת שבירה כאשר הוא לוקח את הדף והעפרון ומותח קו. כשהוא מכריז על פעולה שמעשה אמנות.

האדם מוותר על מערכת החוקים המקובלת בעולם המציאות. הוא מוותר על אורח החיים החקוק ועל עולם הערכים המקובל על מרבית בני האדם.

האמן רואה עצמו כמיועד לביצוע הפעולה האמנותית. רואה עצמו כמרכז העולם, הרקע האישי שלו הוא שמותיר לו לבצע את הפעולה.

האמן ישים עצמו במרכז, סיפורו ראוי מסיפוריהם של השאר.

העשייה האמנותית אינה תועלתנית אך האמן מוצא לה צידוק. הוא נעלה. לאמן יש 'כישרון' ואפשר למצוא קשר בין המילה כישרון למילה כשיר. האמן כשיר ליצור, הוא מקבל על עצמו צ'רטר מיוחד לפעולה.

ניקולאי בונר

פופ ארט

Read Full Post »

משט

קראתי בחוברת 7 של "דבר לילדים"

את הסיפור היפה של קלרה "כשאהיה

גדול". גם אני חשבתי מה אעשה כשאגדל,

ואולי יענין אתכם הדבר.

אני רוצה להיות מטפלת בתינו-

קות. כי התינוקות חמודים, ונעים לר-

חוץ אותם. נעים להאכיל אותם ולדעת

מה משקלם.

אצלנו בבית-התינוקות יש תינוקות

בריאים וחמודים, אבל שמעתי שבמחנות-

העולים יש תינוקות רבים שהם רזים וחו-

לים, כי אין להם מטפלות טובות.

כשאגדל אהיה מטפלת, ואם יהיו עד אז

מחנות-עולים שתחסרנה בהם מטפלות,

אצא לשם לעבוד.

אסתר ליכט, כיתה ב'.

נעים

אסתר ליכט

Read Full Post »

דברים נפתחים

זכרונות מעירי

דברים נפתחים. גדולים ונפתחים מהשמיים, בורות נפערים. אני עדיין לא ישן בלילות. השעות יפות. האדמה בלעדית לי. השמיים נפערים כמו פטריה, כמו פטריה גרעינית. צריך לפחד. צריך לפחד, כי בזמן שאתה ישן, בזמן שאתה ישן אני עשוי להתגנב למיטתך. לא הרבה צריך עוד להסביר. אני שואף אויר, לוגם מים. הדברים האלה

Read Full Post »