Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘כוסיות’

כמה עולה השוקולד?

כמה עולות המחברות?

כמה עולים הספרים

כמה עולות הסיגריות

בקבוקי וודקה כמה עולים

סליחה, <אדוני> אולי אתה יודע

גברת, את יודעת.

למרות הגשם, באתי לעבודה

למרות השביתה, הבנק פתוח

למרות הבעיות, נסענו לתל אביב

אף על פי שהיום יום שבת, באתי לעבודה

למרות שאני לא מרגישה טוב אני נוסעת לעבודה

אני בשבילי

אתה בשבילך

את בשבילך

הוא בשבילו

היא בשבילה

Read Full Post »

השמש קופחת והשמיים מאד לא מגוננים. זאת אם הדרך. אדמת ארץ, כביש סלול ישן וריק, מדרכות גאומטריות. עצים נטועים בינות לבטון. פסולת שנתיישנה ונטחנה לאבק. חניונים פתוחים ריקים, צמתים לא מרומזרים ריקים. על אם הדרך, ניצב ביתן.קראוון. פחון. זהו דיינר. אילו היה בידי כסף, ודאי הייתי נכנס לעצמי איזה דבר. מערך של דברים, מכלול מורכב שעושה את פעולתו גם יחד. צורב חורך מצנן מעורר ממקד משמן מזווד כל מיני פעולות על הגוף שלי. הייתי יכול להפוך ביקור בדיינר כזה לתוצר פואטי, ולחרבן לצד הדרך. אבל אין לי כסף. מאז שאני לא בחסות הורי הכסף לא מצוי בכיסי.

אם הדרך

Read Full Post »